Kompetentu un sertificētu darba aizsardzības pakalpojumu nodrošināšana uzņēmumiem, iestādēm u.c.


Darba aizsardzības likums attiecas uz ikvienu darba devēju. Ja uzņēmumā ir 1 vai vairāk nodarbināto, pēc klienta pieprasījuma varam nodrošināt sekojošus pakalpojumus:
  • izveidot darba aizsardzības sistēmu, veikt darba vides risku novērtēšanu un uzraudzību
  • veikt darbinieku instruēšanu (darba aizsardzībā, ugunsdrošībā, elektrodrošībā)
  • izstrādāt nepieciešamos darba aizsardzības dokumentus 
  • u.c.

PAPILDUS INFORMĀCIJU par pakalpojumu, t.sk., sistēmas izveide, dokumentācijas sakārtošana, risku vērtēšana, evakuācijas plāni, civilās aizsardzības plāns u.c. sk. sadaļā Pakalpojuma apraksts un par mūsu KLIENTIEM un pieredzi sk. šeit. Lepojamies par sadarbību ar lieliem un maziem uzņēmumiem, t.sk., pašvaldības, starptautiski atpazīstami uzņēmumi, bīstamo nozaru uzņēmumi u.c.

 


 

N.B. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktie SODI par Darba aizsardzību regulējošo aktu pārkapšanu (sk. šeit,); Tiesu prakse lietās par darba aizsardzību (sk. šeit). 


28.aprīlis - Starptautiskā darba aizsardzības diena


SERTIFICĒTI DARBA AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMI, ATBILSTOŠI LR LIKUMDOŠANAS PRASĪBĀM. Piedāvā kompetenta darba aizsardzības institūcija SIA "Dialogs AB" (sertificēta atbilstoši ISO 9001:2015). Tālr. 67432343, 29516000, e-pasts: info@dialogs-ab.lv