SIA "Dialogs AB" kvalitātes politika


Uzņēmuma darbībā kvalitāte nozīmē būt uzņēmumam, kas ātri reaģē uz mūsu pakalpojuma tirgu ietekmējošiem faktoriem un spēj pilnveidoties līdzi progresīvākajiem sasniegumiem, ieinteresēto pušu prasībām un interesēm, kā arī nodrošina uzņēmuma peļņu.

 

Uzņēmuma izpratnē darbības neatbilstības ir normatīvo aktu prasību neievērošana savā darbībā, pakalpojumu sniegšanas kā arī citu saistību termiņa neievērošana. Atbildīgais par neatbilstību vadību ir Valdes loceklis un darba aizsardzības projektu vadītājs. Visas neatbilstības tiek fiksētas neatbilstību reģistrā. 

 

Uzņēmuma galvenās vērtības ir:

1. Ieinteresēto pušu intereses;

2. Iesaistītā personāla intereses;

3. Spēja nepārtraukti pilnveidoties.

 

Uzņēmums darbojas atbilstoši šādiem principiem:

1. Tiesiskums;

2. Profesionalitāte;

3. Cieņa pret klientu.

 

Uzņēmuma darbības kvalitāte tiek mērīta ar klientu apmierinātību. Kvalitātes monitorings notiek  regulāri, veicot klientu aptauju līguma izpildes dažādos posmos, kā arī analizējot klientam sastādīto aktus vai citus valsts atbildīgo institūciju darba aizsardzības jomā izsniegtos dokumentus. Monitorings notiek ne retāk kā reizi gadā. Iegūtie rezultāti tiek analizēti un nepieciešamības gadījumā tiek iestrādāti līgumos.

 

Sūdzību gadījumā par Izpildītāja sniegtajiem darba aizsardzības pakalpojumiem Pasūtītājs var vērsties kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijā SIA „Bureau Veritas Latvia”, Duntes iela 17a, Rīga, LV1005.