Personas datu apstrādes politika


Darba aizsardzības pakalpojuma sniedzējs kā datu pārzinis apstrādā personu datus ar mērķi nodrošināt darba aizsardzības līguma izpildi un darba aizsardzības pakalpojuma sniedzēja vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai. Uzzināt vairāk par personas datu apstrādi varat darba aizsardzības pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē www.dialogs-ab.lv sadaļā par datu apstrādi - Privātuma politika vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi info@dialogs-ab.lv.